Jednostki Szpitalne Prowadzące Program Leczenia Rdzeniowego Zaniku Mięśni

Jednostki szpitalne prowadzące program leczenia rdzeniowego zaniku mięśni

Lista 28 jednostek szpitalnych prowadzących program leczenia rdzeniowego zaniku mięśni na terenie Polski, z podziałem na poszczególne województwa, w zakładce Leczenie Nusinersen podajemy link.

Ważne:
Podejmując decyzję o zgłoszeniu siebie lub osoby chorej do programu lekowego, należy zawsze zostawić/podać swoje pełne dane kontaktowe: adres, e-mail, telefon. Pocztą tradycyjną lub drogą mailową przesłać list intencyjny ze zgłoszeniem do programu wraz z (jeśli jest w posiadaniu) diagnozą genetyczną. Należy się upewnić czy dana jednostka wymaga dostarczenia skierowania na oddział lub do poradni, a także czy zgłoszenie zostało odnotowane/odebrane. Trzeba mieć również na uwadze, iż niektóre jednostki/specjaliści mogą preferować kontakt telefoniczny, inni mailowy, jeszcze inni – osobisty. Jest to kwestia indywidualna, zaś Fundacja SMA nie zawsze dysponuje pełną wiedzą w tym temacie.