Są Pierwsze Wyniki Z Badania Terapii Genowej U Niemowląt!

Są pierwsze wyniki z badania terapii genowej u niemowląt!

Avexis, firma, która rozwinęła terapię genową AVXS-101, ujawniła wstępne wyniki badania klinicznego STR1VE u niemowląt z najcięższą postacią SMA. Wyniki są rewelacyjne!

Dane dotyczą badania klinicznego o nazwie STR1VE, w którym niemowlęta z najcięższą postacią SMA otrzymały jedną dawkę preparatu AVXS-101 (Zolgensma).

Dane zebrane w badaniu pokazują, że preparat skutecznie zadziałał na ośrodkowy układ nerwowy i spowodował szeroką ekspresję białka SMN, na poziomie porównywalnym z tkankami zdrowego człowieka. Oznacza to, że AVXS-101 przywrócił normalny poziom białka, którego brak powoduje objawy rdzeniowego zaniku mięśni.

Dane pokazały też, że tylko 5% z ok. 150 niemowląt, którym dotychczas podano AVXS-101 w ramach badań klinicznych i amerykańskiego programu wczesnego dostępu, nie mogło wejść do badania ze względu na zbyt wysoki poziom przeciwciał wirusa AAV9.

Co pokazało badanie?

Na dzień 27.09.2018 przy życiu i na samodzielnym oddechu pozostawało 21 z 22 niemowląt, które otrzymały AVXS-101 w ramach badania STR1VE. Jedno niemowlę zmarło z przyczyn, jak ustalono, nie związanych z podanym preparatem. Mediana wieku wynosiła 9,5 miesiąca. Przy życiu i na samodzielnym oddechu było sześć z siedmiu niemowląt, które miały (lub miałyby) co najmniej 10,5 miesiąca – tymczasem w naturalnym przebiegu SMA 1 połowa chorych niemowląt traci samodzielny oddech lub życie przed upływem 10,5 miesiąca.

Wyniki na skali CHOP-INTEND wzrosły średnio o 7 pkt w ciągu pierwszego miesiąca po podaniu preparatu i średnio o 11,8 pkt trzy miesiące po jego podaniu. Dane te są zbliżone do danych uzyskanych we wcześniejszym badaniu AVXS-101 w SMA typu 1 (badanie START) w grupie na wyższej dawce preparatu – tam wyniosły one odpowiednio 9,8 i 15,4 pkt.

Szybki wzrost wyników testu CHOP-INTEND po podaniu preparatu jest skorelowany z osiąganiem kamieni milowych rozwoju motorycznego.

Na dzień 27 września 2018 roku troje niemowląt z badania było w stanie siedzieć samodzielnie. Na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba ta wzrosła do ośmiu; mediana wieku wynosiła wtedy 12,5 miesiąca.

Obserwacje dotyczące bezpieczeństwa były porównywalne z wcześniejszym badaniem START. Zdarzenia niepożądane typu podniesiony poziom transaminaz i małopłytkowość były przemijające i nie miały długafalowego wpływu na zdrowie. Jedno niemowlę niestety zmarło wskutek niewydolności oddechowej, którą niezależna komisja uznała za nie związaną z eksperymentalną terapią. Niemowlę to wcześniej wykazywało dużą poprawę funkcji motorycznej, poprawiając wynik na skali CHOP-INTEND aż o 27 punktów w ciągu 5 miesięcy od podania preparatu.

Dystrybucja AVXS-101 w organiźmie

Analiza tkanek pobranych od zmarłego niemowlęcia wykazała, że AVXS-101 skutecznie przeniknął do tkanek ośrodkowego układu nerowego, włączając w to mózg oraz motoneurony w rdzeniu kręgowym. Wywołana przez preparat w tkankach ekspresja białka SMN była porównywalna z jego ekspresją w tkankach od zdrowej osoby i zdecydowanie różniła się od ekspresji w tkankach pobranych od nieleczonych pacjentów.

Analiza choliny acetyltransferazy (ChAT), markera neuronów motorycznych, wykazała, że motoneuronów było wiele i w normalnym kształcie i rozmiarze. Tymczasem motoneurony u nieleczonych pacjentów z SMA typu 1 sa nieliczne.

Przeciwciała AAV9

AVXS-101 wprowadza działającą kopię genu SMN1 za pośrednictwem wirusa AAV9. Jest to wirus powszechnie występujący w środowisku, nie powodujący u ludzi objawów chorobowych. Około 5% spośród 150 niemowląt, które podeszły do kwalifikacji do podania AVXS-101 w ramach badań klinicznych i amerykańskiego programu wczesnego dostępu, musiało zostać odrzuconych z powodu zbyt wysokiego poziomu przeciwciał AAV9. Jednak jak pokazało badanie, występowanie przeciwciał AAV9 jest u małych dzieci rzadkie, co zmniejsza ryzyko reakcji immunologicznej na preparat.

Komentarz Fundacji SMA

Fundacja SMA od początku wspiera prace nad AVXS-101. Byliśmy zaangażowani w pierwsze rozmowy między firmą a Europejską Agencją do Spraw Leków. Przedstawiciel Fundacji w SMA Europe jest aktywnym członkiem grupy roboczej ds. Avexis. Wspieraliśmy też i wspieramy nabór do badań klinicznych tego preparatu.

Naszym zdaniem AVXS-101 jest jednym z bardziej obiecujących środków, które, mamy nadzieję, w nieodległej przyszłości pozwolą całkowicie pokonać rdzeniowy zanik mięśni.

Back To Top