Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Chorych Na Rdzeniowy Zanik Mięśni

Podajemy link do Regulaminu Pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych Na Rdzeniowy Zanik Mięśni.

Jednostką koordynującą dla Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni jest:

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Sekretariat Sekcji Koordynacji Zespołów Lekowych:
Tel. 22 815 -75-88
Fax. 22 815 -13 -87

Sekretariat Prof. Katarzyny Kotulskiej – Jóźwiak:

Tel. 22 815-74-04
Fax. 22 815- 74 -02
Adres e-mail do korespondencji:
e-mail: [email protected]

• 29 marca 2019


Poprzedni wpis

Następny wpis