skip to Main Content
DANE KONTAKTOWE Fundacji SMA:

Formularz kontaktowy

Prosimy wpisać dane kontaktowe i krótką wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Aktualizacja 26.03.2019 r.: wprowadzenie leczenia SMA w Polsce

Proces wdrażania leczenia rdzeniowego zaniku mięśni w Polsce postępuje sprawnie do przodu. Mamy już za sobą pierwsze kwalifikacje w niektórych ośrodkach, a nawet podania. Większość jednostek medycznych dopiero przygotowuje się do programu, szkoląc personel i weryfikując swoje zasoby.

Na dzień dzisiejszy możemy już wstępnie przedstawić listę szpitali, w których prowadzony będzie program leczenia rdzeniowego zaniku mięśni w Polsce. Lista ta może jeszcze ulec zmianie ze względu na wszczęte w województwie zachodniopomorskim nowe postępowanie w trybie konkursowym. Na ww. obszarze do dnia 19.04 br. zostanie wyłoniony dodatkowy oddział (lub oddziały), gdzie podawany będzie lek na rdzeniowy zanik mięśni.

Mieszkańcy województw z niewszczętym postępowaniem (opolskie, lubuskie, świętokrzyskie) powinni zgłaszać się do jednostek szpitalnych biorących udział w programie lekowym, położonych w innych województwach.

W dniu 27.03 br. (środa) odbędzie się spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni.  Celem spotkań Zespołu będzie weryfikacja wniosków kwalifikacyjnych chorych, nadsyłanych przez jednostki prowadzące program lekowy. Wnioski te nadesłane muszą być na około 10 dni przed dniem konsultacji Zespołu. Kolejne spotkanie planowane jest na 16.04 br. Częstotliwość spotkań Zespołu określi regulamin, który powinien zostać opublikowany w najbliższych dniach.

Poniżej zamieszczamy listę jednostek szpitalnych prowadzących program leczenia rdzeniowego zaniku mięśni z podziałem na poszczególne województwa.

Pomorskie

 1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Gdańsk (ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk), Klinika Neurologii Rozwojowej
 2. COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk), Oddział Neurologiczny

Mazowieckie

 1. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie (ul. al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa), Odział Neurologii i Epileptologii
 2. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny (ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa), Klinika Neurologii

Łódzkie

 1. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź), Oddział Neurologiczny
 2. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź), Klinika Neurologii

Podkarpackie

 1. Kliniczny Szpital wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów), Klinika Neurologii Dziecięcej oraz Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu

Wielkopolskie

 1. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań), Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Kliniczny Neurologii z Pododdziałem Udarowym
 2. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań), Oddział VIII/1 Neurologiczny, Pediatryczny

Dolnośląskie

 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego (ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław), Klinika Neurologii
 2. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej (ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław), Oddział Neurologii Dziecięcej

Lubelskie

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie (ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin), Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej
 2. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin), Klinika Neurologii Dziecięcej, Oddział Neurologii Dziecięcej

Kujawsko-pomorskie

 1. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy (ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz), Oddział Neurologii Dziecięcej
 2. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz), Klinika Neurologiczna – Oddział Kliniczny Neurologiczny

Podlaskie

 1. Uniwersytecki Dziecięcy szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku (ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok), Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej

Zachodniopomorskie

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin), Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Małopolskie

 1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków), Oddział Neurologiczny
 2. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. (os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków), Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu

Warmińsko-mazurskie

 1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie (ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn), Oddział Neurologii dla Dzieci
 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie (ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn), Oddział Kliniczny Neurologiczny

Śląskie

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie (ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów), Oddział Neurologiczny dla Dzieci
 2. Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice), Oddział Neurologii
 3. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ul. Medyków 16, 40-752 Katowice), Oddział Pediatrii i Neurologii wieku Rozwojowego
 4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach – Zabrze (ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze), Oddział Neurologiczny

W najbliższym czasie postaramy się uszczegółowić powyższe informacje, podając wymagania poszczególnych jednostek w kwestii zgłaszania się chorych do szpitali oraz preferowany przez jednostki sposób kontaktu z lekarzami.

Back To Top