skip to Main Content
DANE KONTAKTOWE Fundacji SMA:

Formularz kontaktowy

Prosimy wpisać dane kontaktowe i krótką wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Aktualizacja 13.03.2019 r.: wprowadzenie leczenia SMA w Polsce

Ostatnie dni przynoszą nowe wiadomości w tak istotnym dla naszej społeczności czasie wprowadzania kompleksowego leczenia wszystkich chorych na SMA w Polsce. Rozpoczął się już proces kwalifikacji do programu lekowego, pierwsze podanie leku w ramach refundacji już za nami.

Z dniem 28.02 zakończono postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej w trybie rokowań w województwie podlaskim, a 8.03 w województwie zachodniopomorskim.

W województwie małopolskim,  z przyczyn niezależnych, zdecydowano się unieważnić postępowanie w trybie rokowań. Jednocześnie wszczęte zostało postępowanie konkursowe w sprawie wyłonienia szpitali, które prowadzić będą program lekowy na terenie ww. województwa.

Powołano Zespół Koordynacyjny do spraw leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni, którego pierwsze spotkanie odbyło się 05.03. Kolejne planowane jest na 27.03 br. Regulamin funkcjonowania Zespołu, po zatwierdzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia, upubliczniony zostanie w najbliższych dniach, co niezwłocznie opiszemy na stronie Fundacji.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich chorych do kontaktu z najbliższą prowadząca program placówką medyczną i zgłaszania swojej/dziecka chęci uczestnictwa w programie.

Poniżej zaktualizowana lista województw z zakończonym postępowaniem, z wyszczególnieniem szpitali oraz ważnych dat i informacji kontaktowych:

Województwa z zakończonym postępowaniem

Pomorskie

 1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Gdańsk (ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk), Klinika Neurologii Rozwojowej
 2. COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk), Oddział Neurologiczny

Mazowieckie

 1. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie (ul. al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa), Odział Neurologii i Epileptologii
 2. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny (ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa), Klinika Neurologii

Łódzkie

 1. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź), Oddział Neurologiczny
 2. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź), Klinika Neurologii

Podkarpackie

 1. Kliniczny Szpital wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów), Klinika Neurologii Dziecięcej oraz Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu

Wielkopolskie

 1. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań), Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Kliniczny Neurologii z Pododdziałem Udarowym
 2. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań), Oddział VIII/1 Neurologiczny, Pediatryczny

Dolnośląskie

 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego (ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław), Klinika Neurologii
 2. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej (ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław), Oddział Neurologii Dziecięcej

Lubelskie

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie (ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin), Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej
 2. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin), Klinika Neurologii Dziecięcej, Oddział Neurologii Dziecięcej

Kujawsko-pomorskie

 1. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy (ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz), Oddział Neurologii Dziecięcej
 2. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz), Klinika Neurologiczna – Oddział Kliniczny Neurologiczny

Podlaskie

 1. Uniwersytecki Dziecięcy szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku (ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok), Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej

Zachodniopomorskie

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin), Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Województwa w trakcie postępowań

W nawiasie termin zakończenia postępowania

 • małopolskie (20.03.2019)
 • warmińsko-mazurskie (15.03.2019)
 • śląskie (18.03.2019)

Województwa z niewszczętym postępowaniem

 • opolskie
 • lubuskie
 • świętokrzyskie
Back To Top