skip to Main Content
DANE KONTAKTOWE Fundacji SMA:

Formularz kontaktowy

Prosimy wpisać dane kontaktowe i krótką wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Aktualizacja 31.01.2019 r.: wprowadzenie leczenia SMA w Polsce

Od wpisania leku SPINRAZA na styczniową listę refundacyjną minął praktycznie miesiąc. Wiele procedur i spraw administracyjnych zostało wdrożonych, wiele zostanie uruchomionych w najbliższej przyszłości. Wszystkie – zbliżają nas do celu, jakim jest podawanie leku na SMA w Polsce wyjątkowej grupie, jaką jest nasza społeczność.

Na ten moment warto podkreślić najistotniejsze punkty:

  1. Zgodnie z naszą wiedzą, w Polsce jest około 700-800 osób chorych na rdzeniowy zanik mięśni. Program lekowy leku nusinersen zatwierdzony przez NFZ nie zawiera większych wykluczeń, jednak w praktyce u części chorych podanie dolędźwiowe może być utrudnione wskutek skrzywień kręgosłupa. Część osób jest objętych badaniami klinicznymi innych preparatów leczniczych, część może nie być zainteresowana leczeniem. Ostatecznie szacujemy, że do programu lekowego zostanie włączonych do 500-600 osób.
  2. Czas rozpoczęcia leczenia zależy od wielu czynników, w tym rozpisania i rozstrzygnięcia przetargów na dostawy leków do szpitali zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Liczymy jednak, że niektóre szpitale zakończą procedury i rozpoczną leczenie już w lutym. W chwili obecnej 7 województw (łódzkie, mazowieckie, pomorskie, lubelskie, śląskie, wielkopolskie, podkarpackie) wydało ogłoszenia o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań, co oznacza w praktyce, że w pierwszej kolejności, pod koniec lutego, oficjalnie poznamy nazwy szpitali, które będą rekrutować chorych do podania leku w ww. województwach. Spodziewamy się, że pozostałe województwa ogłoszą swoje postępowania w najbliższym tygodniu. Przykładowe ogłoszone postępowanie w województwie mazowieckim.
  3. Lista ośrodków nie jest nam na ten moment znana. W polskim systemie to dyrekcja szpitala decyduje, czy szpital weźmie udział w danym programie lekowym. Idealną sytuacją byłoby, gdyby w każdym województwie znajdowała się przynajmniej jedna placówka, w której chory (dziecko lub dorosły) mógłby zostać objęty leczeniem.

Zgodnie z naszą najświeższą wiedzą (choć wciąż możliwe są prawne modyfikacje) procedura kwalifikacji chorego będzie przebiegać następująco:

Po zakontraktowaniu szpitali do leczenia chorych (po zakończeniu wszystkich procedur administracyjno-prawnych, najwcześniej pod koniec lutego, następnie sukcesywnie w poszczególnych województwach) zostanie ogłoszony nabór do kwalifikacji szpitalnych. Następnie w szpitalu (prawdopodobnie najbliższym miejscu zamieszkania chorego ze względu na województwo) odbędzie się wizyta kwalifikacyjna do leczenia, w trakcie której lekarz uzupełni kartę kwalifikacyjną (wzór – zawartość może jeszcze ulec zmianie). Wypełniony formularz zostanie wysłany przez lekarza do Zespołu Koordynacyjnego ds. leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni. Akceptacja chorego przesłana zwrotnie do szpitala oznaczać będzie możliwość wyznaczenia terminu (przez szpital) podania pierwszej dawki leku danej osobie.

Back To Top