Opinia Rady Przejrzystości i odpowiedź Fundacji SMA

W ramach walki o dostępność leczenia dla wszystkich chorych, Fundacja SMA przekazała na ręce Prezesa AOTMiT list, w którym odnieśliśmy się do opublikowanej niedawno opinii Rady Przejrzystości AOTMiT.

W dniu 13 listopada Rada Przejrzystości obradowała nad wariantami programu lekowego. Ich autor – Komisja Ekonomiczna przy Ministrze Zdrowia – proponował m.in. znaczne zawężenie populacji leczonej.

Po posiedzeniu, w którym wziął udział przedstawiciel Fundacji SMA Paweł Pedrycz, Rada przyjęła następujący tekst opinii:

W odpowiedzi na ręce Prezesa AOTMiT przesłaliśmy następujący list:

Przypomnijmy, że Prezes AOTMiT jest organem ustawowym, który przygotowuje ostateczne rekomendacje dla Ministra Zdrowia.

Nusinersen (Spinraza®)Refundacja

• 5 grudnia 2018


Poprzedni wpis

Następny wpis