Polska Krajem III świata W Dostępie Do Terapii Na SMA?

Polska krajem III świata w dostępie do terapii na SMA?

Artykuł 68 Konstytucji RP mówi:

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

Tak pięknie wygląda teoria. A co czuje naród migrantów, dobrze wiemy, że leczenie nie zależy od obywatelstwa danego kraju?

Na chwilę obecną jesteśmy jednym z niewielu już europejskich krajów, w których nie dość, że nie leczy się SMA, to rząd od ponad roku nie wydał ŻADNEJ decyzji w procesie refundacyjnym.

Kilkaset osób wciąż czeka na możliwość leczenia.

Kilka już nie doczekało.

Kilkadziesiąt, z kilkuset chorych opuściło kraj – nie za chlebem, nie dla przyjemności, ale za życiem…

Czy tak powinno wyglądać poczucie bezpieczeństwa człowieka żyjącego w środkowoeuropejskim, rozwiniętym kraju?

W załączniku przedstawiamy mapę, ukazującą aktualny stan dostępu do terapii Nusinersenem w Europie.

Pozycja Polski na tym tle wygląda niechlubnie.

Pójdźmy z tą mapą do lokalnych mediów, polityków, pokażmy ją osobom, które mogą coś zdziałać w naszej sprawie.

Nie siedźmy bezczynnie – czas nie działa na naszą korzyść…

Mapa w formacie PDF

Back To Top