Opinia Fundacji SMA dla AOTMiT

Publikujemy kopię opinii, którą Fundacja SMA przekazała w ubiegłym tygodniu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Agencja obecnie przygotowuje rekomendację do ministerialnej propozycji programu lekowego nusinersenu, w tym w szczególności propozycję zawężenia programu do osób poniżej 18 roku życia. Fundacja SMA zawsze podkreślała, że leczenie powinno być dostępne dla wszystkich chorych na tę ciężką chorobę.

Dziękujemy wszystkim osobom dorosłym leczącym się nusinersenem, które przekazały swoje świadectwa.

Nusinersen (Spinraza®)Refundacja

• 24 listopada 2018


Poprzedni wpis

Następny wpis