Na zebraniu SMA Europe w Bordeaux

Od czwartku jesteśmy na trzydniowym zebraniu Zarządu SMA Europe w Bordeaux.

Bardzo intensywny czas.

Odbyliśmy długie spotkania z przedstawicielami pięciu firm farmaceutycznych, m.in. omawiając kolejne badania kliniczne w Europie. Przedstawiliśmy propozycję prowadzenia badań w Polsce. Wspólnie pracujemy nad projektami dotyczącymi badań przesiewowych noworodków, analizą kosztów opieki w SMA, badaniem oczekiwań chorych i rodzin. Uzgadniamy organizację następnego po Krakowie kongresu naukowego, który odbędzie się za półtora roku w innym kraju Europy.

Powitaliśmy nowych członków SMA Europe: organizacje reprezentujące Danię i Serbię.

Wstępnie w imieniu Polski zadeklarowaliśmy przekazanie 3000 euro na program grantów badawczych SMA Europe w 2019 r.

Ponowiliśmy chęć organizacji przyszłorocznego zebrania zarządu i Rady Naukowej SMA Europe w Polsce. Zarząd SMA Europe potwierdził przyjęcie naszej propozycji.

Robimy wszystko, żeby Polska była na globalnej mapie badań i leczenia SMA!

SMA Europe

• 13 października 2018


Poprzedni wpis

Następny wpis