Jesteśmy na XIII Międzynarodowym Sympozjum EBHC

Jutro zobaczycie nas na XIII Międzynarodowym Sympozjum EBHC w Krakowie.

Organizowane od 2006 r. przez stowarzyszenie CEESTAHC, dwudniowe Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care (EBHC) co roku gromadzi setki ekspertów zajmujących się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem systemów opieki zdrowotnej w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym zwłaszcza wprowadzaniem nowych leków i technologii medycznych . Od 2016 r. Fundacja SMA jest oficjalnym Partnerem Sympozjum.

Tematem tegorocznego XIII Sympozjum jest Integrated health care – exploration beyond the HTA („Opieka zintegrowana: szukając poza oceną technologii medycznych”). W kontekście SMA jest to temat najwyższej rangi, gdyż w chorobie naszej opieka zintegrowana jest absolutnie niezbędna. Toteż jutro z ogromnym zainteresowaniem weźmiemy udział w dyskusjach i prezentacjach z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli instytucji kształtujących opiekę zdrowotną w Polsce: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i innych.

Możecie być pewni, że będziemy przekonywać naszych rozmówców do wspólnego opracowania i wprowadzenia programu opieki zintegrowanej w SMA.

Program Sympozjum

Wydarzenia fundacyjne

• 7 października 2018


Poprzedni wpis

Następny wpis