Wielka Brytania: Czy leczenie SMA będzie refundowane mimo negatywnej rekomendacji?

14 sierpnia angielska agencja odpowiedzialna za ocenę leków opublikowała szkic rekomendacji, w którym negatywnie ocenia wartość farmakoekonomiczną leczenia nusinersenem. Jednocześnie agencja akceptuje objęcie go refundacją w ramach negocjowanego programu lekowego.

Brytyjska społeczność osób chorych na SMA została zbulwersowana niedawną decyzją agencji NICE, która zarekomendowała niewprowadzanie automatycznej refundacji leczenia rdzeniowego zaniku mięśni lekiem Spinraza, w zamian postulując wynegocjowanie programu lekowego. Agencja uzasadniła to brakiem danych naukowych co do długofalowego wpływu leczenia wobec bardzo wysokich jego kosztów.

Szok społeczności chorych był tym większy, że kilka miesięcy wcześniej dużo biedniejsza Szkocja zdecydowała się refundować leczenie u wszystkich chorych z typem 1 SMA oraz otworzyła możliwość objęcia leczeniem pozostałych chorych w systemie zamówień indywidualnych.

Z proponowaną rekomendacją NICE można zapoznać się tutaj. Agencja – której jurysdykcja obejmuje Anglię i Walię – planuje opublikować finalną rekomendację w listopadzie. Tymczasem wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać uwagi.

Na proponowaną decyzję ostro zareagowali brytyjscy lekarze, wysyłając list otwarty do prezesa NICE. Brytyjska społeczność chorych z kolei zapowiedziała w najbliższych dniach demonstracje przed urzędami państwowymi.

Anglia, obok Polski, Łotwy i Estonii, a także kończących już negocjacje Irlandii i Portugalii, jest jednym z ostatnich państw Unii Europejskiej, w których leczenie nusinersenem nie jest objęte refundacją. Mimo wielu starań nie udało się tam również uruchomić żadnego badania klinicznego risdiplamu. Od 1 listopada decyzją firmy Biogen zamknięte również zostaną w Anglii i Walii przyjęcia nowo diagnozowanych dzieci do programu EAP.

Źródło

Nusinersen (Spinraza®)Refundacja

• 31 sierpnia 2018


Poprzedni wpis

Następny wpis