Biogen potwierdza przeniesienie leczenia z Belgii do Polski

Dzisiaj firma Biogen przekazała nam oficjalne stanowisko, w którym potwierdza wolę nieodpłatnego dostarczania leku Spinraza dla tych chorych z Polski, którzy dotychczas uczestniczyli w programie EAP w Belgii.

W liście czytamy m.in.:

(…) firma Biogen przekazała polskiemu Ministrowi Zdrowia informację, że zapewni bezpłatne dostawy leku SPINRAZA® dla tych polskich pacjentów chorych na SMA, dotychczas leczonych w Belgii, którzy zostaną przeniesieni do ośrodków prowadzących programy wczesnego dostępu w Polsce. (…)

Wszyscy polscy pacjenci przenoszący się do Polski powinni zostać włączeni do terapii w czterech ośrodkach leczniczych (3 pediatryczne i 1 dla dorosłych) do 1 września 2018 r.

W momencie sfinalizowania procesu przekazania danego pacjenta pomiędzy ośrodkami, polski lekarz, który podjął się kontynuowania leczenia będzie miał możliwość zamówienia dawek podtrzymujących na pozostałą część 2018 roku. (…)

Czytaj całość listu

Jesteśmy wdzięczni zespołowi Dr Servais za wdrożenie niezbędnego leczenia dla 27 polskich chorych, którzy nie zostali objęci leczeniem w kraju ojczystym. Dziękujemy też organizacji SMA Hungary za udzielenie grantu dla szpitala w Liège, co pozwoliło na zatrudnienie dodatkowego pracownika do obsługi zagranicznych chorych włączanych do programu EAP.

Nusinersen (Spinraza®)

• 28 lipca 2018


Poprzedni wpis

Następny wpis