Belgia i Holandia mówią TAK dla nusinersenu

Nusinersen (lek Spinraza®) będzie refundowany w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni w Belgii i Holandii.

W Belgii refundacja rozpocznie się 1 września i obejmie wszystkich chorych na SMA, którzy nie wymagają wentylacji mechanicznej.

W Holandii leczenie będzie refundowane od 1 sierpnia i obejmie niemowlęta, u których objawy choroby wystąpiły do 6. miesiąca życia i choroba trwała mniej niż 26 tygodni do dnia rozpoczęcia leczenia, a także dzieci, u których objawy choroby wystąpiły przed 20. miesiącem życia i trwały nie dłużej niż 94 miesiące do dnia kwalifikacji. Prowadzone są rozmowy na temat warunkowej refundacji u pozostałych chorych.

Negocjacje refundacyjne prowadzono w ramach tzw. przymierza BeNeLuxA – ligii państw, które wspólnie negocjują refundację leków, obejmującej obecnie Belgię, Holandię, Luksemburg, Austrię i Irlandię.

Belgia i Holandia są kolejnymi krajami, w których decydenci uznali wysoką wartość terapeutyczną nusinersenu. Niestety, zawężenie refundacji w Holandii stanowi ogromną tragedię dla tych chorych, którzy zostali wykluczeni z dostępu do tej przełomowej terapii.

Źródło

Nusinersen (Spinraza®)Refundacja

• 12 lipca 2018


Poprzedni wpis

Następny wpis