Informacje na temat badania Sunfish w Polsce

Przekazujemy bieżące informacje nt. badania Sunfish toczącego się w Polsce.

 1. Tak jak pisaliśmy, badanie zostało uruchomione w trzech ośrodkach klinicznych w Polsce:
  • Gdańsk: Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersysteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. 58 349 23 90
  • Poznań: Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, email: [email protected], tel. 61 869 12 55
  • Warszawa: Oddział Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, email: [email protected], tel. 22 599 28 57
 2. Do badania mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby spełniające w dniu kwalifikacji łącznie wszystkie kryteria włączające. Ponadto ośrodki dokonują wstępnej identyfikacji potencjalnych uczestników na podstawie zgłoszeń z Polskiego Rejestru SMA
 3. Wg staniu na dzisiaj (06.06.2018), w następujących kategoriach wiekowych nabór do badania Sunfish zakończył się globalnie i nie przewiduje się kwalifikacji dalszych chorych:
  • 6–11 lat; przed zakończeniem ośrodki w Polsce zdążyły zidentyfikować i zgłosić łącznie kilkanaście osób do kwalifikacji – trzymamy kciuki za pomyślny udział w badaniu!
  • 18–25 lat; nabór globalny zakończył się przed uruchomieniem badania w Polsce
 4. W następujących grupach wiekowych nabór trwa we wszystkich trzech ośrodkach w Polsce:
  • 2–5 lat
  • 12–17 lat

Fundacja SMA odegrała dużą rolę w decyzji firmy Roche co do uruchomienia badań w Polsce oraz zachęcała polskich badaczy do podjęcia się tych badań. Natomiast sam nabór uczestników pozostaje w wyłącznej gestii badaczy i Fundacja SMA nie ma tu absolutnie żadnego wpływu.

Więcej informacji znajduje się na tej stronie.

Risdiplam

• 6 czerwca 2018


Poprzedni wpis

Następny wpis