SPOTKANIE Z WULKANEM, czyli wrażenia z warsztatów dla fizjoterapeutów z Chiarą Mastellą

W dniach 19 i 20 maja we Wrocławiu odbyły się warsztaty dla fizjoterapeutów poświęcone terapii dzieci z SMA 1 i SMA 2. Warsztaty poprowadziła Chiara Mastella, znana włoska terapeutka, która od 30 lat zajmuje się dziećmi z najcięższą postacią SMA. W warsztatach uczestniczyło ponad 80 terapeutów z całej Polski, którzy na co dzień pracują z małymi pacjentami dotkniętymi SMA, a także kilkanaście rodzin i wolontariusze.

Pierwszy dzień poświęcony był omówieniu podstawowych zasad właściwej pielęgnacji i terapii dzieci z SMA 1 i SMA 2. Chiara szeroko omówiła postępowanie w infekcjach oddechowych, prezentując przy tym niezbędne sprzęty jak koflator, ambu, ssak czy respirator. Podkreśliła znaczenie odpowiedniego, spersonalizowanego wsparcia ortotycznego, jak gorset czy ortezy, a także właściwych wózków i pionizatorów. Zwieńczeniem dnia była prezentacja wzruszającego filmu o działaniach SAPRE, centrum wsparcia, które Chiara utworzyła w Mediolanie z myślą o rodzinach dotkniętych SMA. „Si puo fare” (Damy radę), hasło przewodnie SAPRE, oddaje optymizm i wiarę, że pomimo ciężkiej choroby możemy i powinniśmy wspólnie tworzyć piękne chwile.

W niedzielnej części prezentowane były dobre i złe praktyki w opiece SMA i uczestniczyły w niej dzieci – modele. Dzięki wielkiej odwadze dzieci i rodziców oraz ich gotowości na (nieuniknioną) krytykę Chiary terapeuci i opiekunowie uzyskali wiele cennych wskazówek odnośnie pracy z pacjentami SMA. Szczegółowo omówione zostały różne przypadki, dzieci w różnym wieku oraz z różną postacią SMA. Dziękujemy pięknie wszystkim dzielnym modelom!

Warsztaty z Chiarą Mastellą zostały zorganizowane w ramach realizacji jednego z podstawowych celów Fundacji SMA na 2018 rok: poprawa standardów opieki SMA w Polsce. Liczne maile oraz informacje z ankiety, które otrzymaliśmy po warsztatach wskazują, że zdobyta przez te dwa dni wiedza wpłynie na nową jakość opieki. Dalszą część warsztatów zaplanowaliśmy na VI Weekend ze SMAkiem, Warszawa 23–25 sierpnia. Chiara potwierdziła już swój udział i gotowość do działania!

Szczególne podziękowania dla rodzin, które aktywnie włączyły się w pomoc w organizację warsztatów, oraz dla dzielnej pani tłumacz Agnieszki Gallinotti.

A że było warto, wiemy bezpośrednio od uczestników. Poniżej kilka wyznań naszych fizjoterapeutów:

„Chiara Mastella to wulkan, którego lawa mnie zalała i jestem rozgrzana do działania. DZIĘKUJĘ !!!” Małgorzata

„Zdobytą wiedzę już od poniedziałku wprowadzam w życie i widzę, że ma to sens.” Natalia

„To szkolenie było czymś przełomowym i bardzo bardzo potrzebnym dla fizjoterapeutów!!! Połączenie leku z dobrą fizjoterapią może dać dopiero dużo lepszą jakość życia pacjentom i  ich rodziną, a nam radość z możliwości im pomagania !!!!!” Aneta

„Warsztaty były strzałem w dziesiątkę, świetna robota :)” Agata

„Bardzo dziękuje za możliwość uczestnictwa w warsztatach. Były to bardzo owocne dwa dni.” Karolina

 „Wielkie podziękowania za świetne zorganizowanie wartościowych warsztatów.” Grzegorz

 „Interesujące, zajmujące, ciekawe, pouczające, weryfikujące i w pewnym sensie pionizujące. Dało ono też możliwość spotkania starych znajomych i nawiązania nowych kontaktów.” Ewa

„Dziękuję za wspaniałe warsztaty ze wspaniałym człowiekiem…” Małgorzata

„Bardzo dziękuję za możliwość zdobycia takiej wiedzy.” Joanna

„Dziękuję za możliwość uczestniczenia w warsztatach z Chiarą. Pełne emocji, wiedzy i wzruszeń warsztaty dały nowe narzędzia do pracy. Szczególne podziękowania dla dzieci i rodziców, którzy zgodzili się na tą wiwisekcję.” Izabela

• 30 maja 2018


Poprzedni wpis

Następny wpis