Szwajcaria mówi TAK dla nusinersenu

Jak informuje nas siostrzana organizacja SMA Schweiz, w dniu dzisiejszym szwajcarski Federalny Urząd ds Zabezpieczenia Społecznego podjął decyzję, że leczenie nusinersenem będzie refundowane we wszystkich postaciach rdzeniowego zaniku mięśni.

Decyzja obejmuje wszystkich chorych na SMA do 20. roku życia bez względu na typ choroby, a także chorych przedobjawowych. Wyjątkiem są chorzy, u których wykonanie wlewu dooponowego jest niewykonalne. Dla starszych chorych będzie wymagana odrębna decyzja.

SMA Schweiz zabiegała o taką decyzję od momentu dopuszczenia nusinersenu na rynek szwajcarski jesienią 2017 roku i już zapowiada walkę o refundację dla starszych chorych.

Jak czytamy w oficjalnej dokumentacji, warunki kontynuacji leczenia w Szwajcarii różnią się w zależności od typu choroby. Zaprzestaje się leczenia u wszystkich nowo zdiagnozowanych chorych z SMA 1, jeśli dwa kolejne pomiary stwierdziły niewyjaśnione pogorszenie stanu funkcjonalnego. Dodatkowo, u nowo zdiagnozowanych chorych z SMA typu 1 oraz u chorych przedobjawowych zaprzestaje się leczenia, jeżeli po 10 miesiącach leczenia (6 dawek) nie nastąpiła poprawa o co najmniej o 4 punkty CHOP-INTEND albo o 1 punkt HINE w wybranych kategoriach (np. trzymanie głowy).

U chorych z łagodniejszymi postaciami SMA warunkiem kontynuacji jest brak pogorszenia, na podstawie dwóch kolejnych pomiarów, stanu funkcjonalnego mierzonego na skalach HFMS i/lub 6MWT po 10 miesiącach leczenia.

Źródła: SMA Schweiz, BSV

Nusinersen (Spinraza®)

• 11 kwietnia 2018


Poprzedni wpis

Następny wpis