Ośrodki, które będą prowadzić badania terapii genowej AVXS-101 w Europie

Na załączonej stronie znajduje się lista europejskich ośrodków, które będą prowadzić badanie kliniczne STR1VE EU (niemowlęta z SMA typu 1) z użyciem terapii genowej AVXS-101.

Uprzejmie prosimy, aby dla uszanowania czasu personelu, z ośrodkami wymienionymi na tej stronie kontaktowały się tylko te rodziny, których dzieci spełniają kryteria włączające do tego konkretnego badania. Przypomnijmy, że do badania mogą wejśc niemowlęta w wieku 0-6 miesięcy z potwierdzoną genetycznie mutacją genu SMN1, klinicznymi objawami SMA oraz spełniające kryteria oddechowe.

Warto pamiętać, że nabór do badania jeszcze nie został uruchomiony w żadnym z tych ośrodków.

AVXS-101

• 3 kwietnia 2018


Poprzedni wpis

Następny wpis