skip to Main Content
DANE KONTAKTOWE Fundacji SMA:

Formularz kontaktowy

Prosimy wpisać dane kontaktowe i krótką wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Rada Przejrzystości AOTMiT opiniuje pozytywnie leczenie nusinersenem

Rada Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opiniuje pozytywnie refundację leku Spinraza w Polsce!

Rada pisze:

Rada Przejrzystości uznaje za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Spinraza (nusinersenum), roztwór do wstrzykiwań, 12 mg, 1 fiol. 5 ml, kod EAN: 5713219500975, w ramach programu lekowego „Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (ICD-10: G12.0, G12.1)”, w ramach osobnej grupy limitowej i wydawanie go bezpłatnie, pod warunkiem obniżenia ceny zbytu leku, oraz wprowadzenia mechanizmu dzielenia ryzyka (RSS) polegającego na pokryciu kosztów finansowania leku w grupie chorych, u których, podczas okresowej kontroli skuteczności leczenia, założonej w programie, nie doszło do poprawy, o co najmniej 1 punkt, w stosunku do wartości wyjściowych, w skalach stosowanych w zależności od wieku (HINE, CHOP INTEND, HFMSE) (o ile w opinii lekarza prowadzącego istnieją dalsze wskazania kliniczne do jego stosowania), a także uzupełnienie go o mechanizm RSS, polegający na pokryciu kosztów leczenia nusinersenem w grupie chorych włączanych do programu po przekroczeniu rocznego limitu finansowania oraz adekwatnej modyfikacji kryteriów wyłączenia z programu.

W ciągu najbliższych dni, biorąc pod uwagę stanowisko Rady, Prezes AOTMiT przygotuje odnośną rekomendację dla Ministra Zdrowia. Polska społeczność SMA liczy, że rekomendacja będzie zbieżna ze stanowiskiem Rady Przejrzystości i że Minister doprowadzi do uruchomienia programu leczenia SMA w Polsce.

Stanowisko Rady Przejrzystości

Back To Top