skip to Main Content
DANE KONTAKTOWE Fundacji SMA:

Formularz kontaktowy

Prosimy wpisać dane kontaktowe i krótką wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Prezes AOTMiT rekomenduje TAK dla nusinersenu w Polsce!

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zarekomendował objęcie nusinersenu refundacją w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni w Polsce bez ograniczeń.

Prezes napisał:

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Spinraza (nusinersenum), roztwór do wstrzykiwań, 12mg, 1 fiol. 5 ml w ramach programu lekowego „Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (ICD-10:G12.0, G12.1)” pod warunkiem pogłębienia instrumentu dzielenia ryzyka poprzez obniżenie ceny zbyt netto produktu leczniczego oraz wprowadzenie dodatkowych mechanizmów: cappingu oraz mechanizmu bazującego na wynikach terapii.

Rekomendacja nie proponuje żadnych ograniczeń co do wieku chorego, typu SMA, stanu zdrowia ani liczby kopii genu SMN2. Zaleca się jedynie doprowadzenie do znacznego obniżenia ceny opakowania leku, a także monitorowanie skuteczności leczenia jako warunku kontynuacji.

Na podstawie tej rekomendacji Minister Zdrowia podejmie negocjacje z producentem w kwestii wprowadzenia leczenia lekiem Spinraza w Polsce.

Dziękujemy wszystkim Rodzinom SMA, które zaangażowały się w przygotowanie materiałów pisanych oraz filmowych, które Fundacja SMA przekazała w odpowiednim czasie na ręce członków Rady Przejrzystości oraz Prezesa AOTMiT. Dziękujemy też wszystkim ekspertom medycznym, których poparcie dla dostępu wprowadzenia leczenia SMA w Polsce było nieocenione.

Rekomendacja Prezesa AOTMiT

Back To Top