15 marca AOTMiT opiniuje leczenie nusinersenem

Za trzy dni, 15 marca, odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, na którym zostanie przyjęta opinia na temat stosowania nusinersenu w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni.

Na zaproszenie Prezesa AOTMiT, Fundacja SMA weźmie udział w posiedzeniu* i przedstawi stanowisko dotyczące leczenia nusinersenem.

Przypomnijmy, że z polecenia Ministra Zdrowia AOTMiT opiniuje wniosek producenta o objęcie nusinersenu refundacją w Polsce. Agencja przygotowała już i opublikowała tzw. analizę weryfikacyjną wniosku – z kompletną dokumentacją można zapoznać się tutaj. Fundacja SMA złożyła uwagi do analizy.

Nie będzie to nasz pierwszy osobisty kontakt z AOTMiT: 5 grudnia 2017 r. wzięliśmy udział w szkoleniu zorganizowanym przez Agencję dla organizacji pacjentów; w styczniu 2018 r. zaś na prośbę Fundacji spotkał się z nami Prezes AOTMiT wraz z kluczowymi osobami z dotyczących nas działów.

* pod warunkiem potwierdzenia zaproszenia przez Przewodniczącego Rady Przejrzystości, który zostanie wybrany na tym samym posiedzeniu

Nusinersen (Spinraza®)

• 12 marca 2018


Poprzedni wpis

Następny wpis