Norwegia mówi TAK dla nusinersenu

Po wielu miesiącach negocjacji władze Norwegii podjęły dzisiaj decyzję pozytywną w sprawie objęcia refundacją leku Spinraza (nusinersen).

Lek będzie refundowany w Norwegii u wszystkich chorych poniżej 18. roku życia.

Tym samym Norwegia dołącza do grona europejskich państw w części lub całości refundujących leczenie SMA, takich jak Austria, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja i Włochy.

Gratulujemy rodzinom z Norwegii sukcesu!

Źródło

Nusinersen (Spinraza®)

• 12 lutego 2018


Poprzedni wpis

Następny wpis