Hiszpania mówi TAK dla nusinersenu

Z radością informujemy, że władze Hiszpanii wyraziły zgodę na pełne refundowanie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni lekiem nusinersen (Spinraza™).

Decyzją władz Hiszpanii program lekowy obejmie leczenie chorych ze SMA typu I–III, bez ograniczeń wiekowych, którzy spełniają określone kryteria włączenia (oparte na stanie funkcjonalnym). Tak jak dzieje się to w wielu krajach, kontynuacja leczenia będzie uzależniona od efektów klinicznych.

Przypomnijmy, że w Hiszpanii trwa program EAP. Dwa szpitale hiszpańskie prowadziły również badania kliniczne fazy II i III leku.

Z dostępnych nam informacji hiszpańska społeczność SMA zawdzięcza ten sukces działalności organizacji FUNDAME, naszej siostrzanej organizacji z SMA Europe, która z ogromnym zaangażowaniem włączyła się w dyskusje na temat refundacji.

Nusinersen (Spinraza®)

• 28 lutego 2018


Poprzedni wpis

Następny wpis