Czy terapia genowa na SMA jest toksyczna?

Całą społeczność SMA poruszyła zeszłotygodniowa publikacja w czasopiśmie naukowym Human Gene Therapy na temat toksyczności wektorów wirusowych wykorzystywanych do terapii genowej. Autorzy ogłosili, że eksperymentalna terapia genowa mająca na celu leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) podawana małpom i prosiętom powodowała u nich ostrą toksyczność (ciężką niewydolność wątroby oraz utratę funkcji przez neurony motoryczne).

Informacja ta wywołała obawy o bezpieczeństwo wysokodawkowych prób preparatu AVXS-101 firmy Avexis.

Kierownictwo firmy AveXis odniosło się od razu do tej publikacji podkreślając, że w opisywanym przypadku użyto wektora wirusowego AAVhu68, który ma dwa aminokwasy różniące go od wektora wirusowego AAV9 używanego w preparacie AVXS-101. Zgłaszaną toksyczność AAVhu68 mogą też tłumaczyć różnice w procesie produkcyjnym. Kierownictwo AveXis zapewniło, że AAV9 jest nieszkodliwym wirusem służącycm do przenoszenia transgenu SMN1 przez barierę krew-mózg. W ramach badań klinicznych wektor wirusowy AAV9 został podany już osiemnaściorgu dzieci z SMA. Dwanaścioro z tych dzieci otrzymało preparat w tzw. wysokiej dawce – obecnie 92 procent z nich jest w stanie siedzieć samodzielnie przez pięć sekund lub dłużej, co jest norlamnie niespotykane wśród dzieci z postacią pierwszą SMA. Jedynym działaniem toksycznym zaobserwowanym w trwającym prawie cztery lata badaniu AveXis był podwyższony poziom enzymów wątrobowych; poziom ten kontroluje się podając dzieciom sterydy przez miesiąc po wstrzyknięciu preparatu AVXS-101.

Zauważmy też, że badanie sugerujące toksyczność miało wiele ograniczeń: eksperyment przeprowadzono tylko na 6 zwierzętach z dwóch różnych gatunków (3 małpy i 3 prosiąt), nie stosowano grupy kontrolnej oraz nie testowano preparatu w różnych dawkach.

Firma AveXis planuje trzy kolejne badania kliniczne preparatu AVXS-101. Mamy nadzieję, że tak jak w dotychczasowych badaniach, wyniki będą pozytywne, w tym również w zakresie bezpieczeństwa terapii.

Cieszymy się, że naukowcy zwracają uwagę na wszystkie niuanse potencjalnych terapii na SMA.

W tym tygodniu planowana jest telekonferencja SMA Europe (w tym Fundacji SMA) z firmą AveXis. Zostanie poruszona tematyka ewentualnej toksyczności preparatu AVXS-101.

Źródła:

  1. C. Hinderer et al, „Severe toxicity in nonhuman primates and piglets following high-dose intravenous administration of an AAV vector expressing human SMN”. Human Gene Therapy, styczeń 2018 (w druku).
  2. AveXis Gene Therapy Used in Series of SMA Clinical Trials Both Safe and ‘Transformative,’ Executives Say in Interview”. SMA News Today, 02.02.2018.
AVXS-101Terapia genowa

• 6 lutego 2018


Poprzedni wpis

Następny wpis