Informacja prasowa odnośnie dostępności Spinrazy

26 stycznia, w odpowiedzi na zapytanie ze strony SMA Europe, firma Biogen wystosowała pismo, w którym przedstawia aktualną dostępność nusinersenu (Spinrazy) w Europie i na Bliskim Wschodzie oraz aktualny status procesu refundacyjnego w poszczególnych krajach. Poniżej zamieszczamy treść tego pisma, przetłumaczoną na język polski.

26.01.2018

Program Wczesnego Dostępu (EAP)

W dalszym ciągu zapewniamy bezpłatny dostęp do nusinersenu dla pacjentów z najcięższą postacią rdzeniowego zaniku mięśni (SMA typ 1) poprzez Program Wczesnego Dostępu (ang. Early Access Programme – EAP). Jest to jeden z największych programów lekowych tego typu pośród chorób rzadkich na świecie. Umożliwia on pacjentom, którzy pilnie wymagają leczenia, dostęp do leku bez konieczności czekania na zakończenie procesu refundacyjnego, który to potrafi być bardzo czasochłonny. Program EAP zainicjowany został w krajach, których prawodawstwo umożliwia przeprowadzenia go równolegle z procesem refundacyjnym. Obecnie EAP nusinersenu obejmuje łącznie ponad 600 pacjentów z najcięższą postacią SMA w 22 krajach i ponad 60 ośrodkach w Europie i sąsiadujących z nią krajach.

W niektórych krajach, gdzie brak jest możliwości przeprowadzenia programu EAP, we współpracy z tamtejszymi władzami udało nam się uruchomić osobne inicjatywy, umożliwiające wielu pacjentom przyjmowanie nusinersenu poza Programem Wczesnego Dostępu. Do tego typu inicjatyw należą m.in. Program Leczenia Indywidualnego (ang. Named Patient Program) oraz Refundacja Indywidualna (ang. Individual Reimbursement). Dzieje się to równolegle do trwającego procesu refundacji programu lekowego w danym kraju.

Dostęp do refundowanego programu lekowego

W pełni rozumiemy, jak wyniszczającą chorobą jest SMA, zarówno dla pacjentów jak i ich rodzin i społeczności. W dalszym ciągu we współpracy z lekarzami, agencjami rządowymi oraz organizacjami pacjenckimi na całym świecie pracujemy nad rozwiązaniami, które umożliwią jak najszybszy dostęp do nusinersenu dla wszystkich potrzebujących.

Udało nam się na tym polu osiągnąć znaczne postępy. Pacjenci z wszystkimi typami SMA mają dostęp do nusinersenu w Niemczech, Austrii, Luksemburgu, Izraelu oraz we Włoszech. Tymczasowy dostęp dla wszystkich typów SMA został uruchomiony we Francji. W Szwecji nusinersen dostępny jest dla wszystkich chorych z SMA typu 1,2 oraz 3a poniżej 18 roku życia. W Grecji lek jest dostępny dla chorych na SMA typu 1 i 2 (trwają negocjacje w sprawie pacjentów z SMA typu 3). W Danii refundowany jest dostęp dla pacjentów z typem 1 SMA oraz dzieci przedobjawowych. Jesteśmy rozczarowani postawą duńskich decydentów, którzy nie uznali leczenia SMA jako równie ważnego dla wszystkich chorych. Nadal jednak będziemy współpracować z naszymi duńskimi partnerami aby znaleźć sposób na dostęp do leczenia dla jak najszerszego grona pacjentów. W załączonej poniżej tabeli, znajdą Państwo szczegóły dotyczące dostępu do leku oraz status procesu refundacyjnego w Europie i na Bliskim Wschodzie:

Dostęp do nusinersenu i status procesu refundacyjnego w poszczególnych krajach (Europa oraz Bliski Wschód)

Dodatkowo, Biogen wraz z płatnikami z całej Europy, podjął współpracę w ramach MoCa (ang. Mechnism of Co-ordinated Access) – Mechanizmu Skoordynowanego Dostępu w celu przyspieszenia procedury dostępu dla pacjentów. MoCa umożliwia europejskim krajom skoordynowaną współpracę nad dostępem do tzw. leków sierocych.

Bezpośrednie przedstawicielstwa firmy Biogen

Biogen posiada swoje przedstawicielstwa w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Dokładne adresy i dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie www.biogen.com.

Firmy Partnerskie

Z radością informujemy Państwa, że tam gdzie brakuje bezpośrednich przedstawicielstw Biogenu, współpracujemy z firmami partnerskimi, które reprezentują naszą firmę w tychże krajach:

Cypr i Grecja – Genesis Pharma S.A. – http://www.genesispharma.com/

Kraje bałkańskie – Medis d.o.o. – https://www.medis.si/en/

Kraje bałtyckie, Rumunia, Bułgaria – Ewopharma AG – http://www.ewopharma.com/

Islandia – ICEPHARMA – http://www.icepharma.is/en

Izrael – Medison Pharma Ltd – http://www.medison.co.il/

Bliski Wschód / Afryka Północna – Biologix FZCo – http://www.algorithm-lb.com/

Rosja i Ukraina – Janssen Russia – http://www.janssen.com/russia/

Turcja – Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. – http://www.genilac.com.tr/homepage.html

Jesteśmy wdzięczni za współpracę z SMA Europe oraz innymi organizacjami pacjenckimi, lekarzami oraz decydentami, którzy przyczyniają się do powodzenia naszego programu lekowego. Zamierzamy kontynuować bliską współpracę i dalej informować całą społeczność SMA na temat postępów naszych działań oraz w dalszym ciągu uwzględniać interesy pacjentów i ich rodzin w procesach decyzyjnych Biogenu.

Z poważaniem,

Zespół SMA firmy Biogen

• 31 stycznia 2018


Poprzedni wpis

Następny wpis