Wniosek o refundację Spinrazy w ramach RDTL trafił do AOTMiT

W miniony poniedziałek do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) trafił wniosek o ocenę Spinrazy w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL).

RDTL to niedawno wprowadzona ścieżka refundacji drogiego leku na indywidualne zamówienie dla konkretnego pacjenta, każdorazowo wymagająca zgody Ministra Zdrowia.

Zadaniem AOTMiT jest dokonywanie tzw. HTA (ang. health technology assessment), czyli oceny technologii medycznej (leku, metody leczniczej, urządzenia itd.). Obejmuje ona analizę użyteczności oraz efektywność kosztową. Sporządzając ocenę Agencja opiera się na danych z badań klinicznych oraz, jeśli jest taka możliwość, na obserwacjach z terapeutycznego zastosowania leku.

Aby ocenić efektywność kosztową danej terapii, zwykle wylicza się, jaką (w punktach procentowych) przynosi ona poprawę jakości życia pacjenta na przestrzeni jednego roku, mnożąc to przez liczbę lat. Jest to tzw. wskaźnik QALY (ang. quality-adjusted life year). Za poprawę zdrowia o 100 pkt procentowych państwo polskie jest skłonne płacić maksymalnie trzykrotność PKB per capita, czyli wg ostatnich danych około 140 tysięcy złotych.

Na chwilę obecną nie znamy wartości wskaźnika QALY dla leczenia lekiem Spinraza w różnych postaciach SMA. Z całą pewnością różnią się one znacznie w zależności od stopnia zaawansowania choroby.

Będziemy mocno angażować się w proces refundacji, tak aby Spinraza była w Polsce dostępna dla wszystkich chorych na SMA, u których może wykazać skuteczność kliniczną.

Więcej na temat RDTL
Więcej na temat QALY

Uwaga: W pierwszej wersji wpisu błędnie informowaliśmy, jakoby wniosek o dostęp w ramach RDTL został złożony przez producenta. W rzeczywistości wniosek producenta dotyczy leczenia Spinrazą w ramach programu lekowego, a nie RDTL, i na dzień dzisiejszy jeszcze nie został przekazany do AOTMiT.

Refundacja

• 2 grudnia 2017


Poprzedni wpis

Następny wpis