Podziękowanie dla firmy Medseven

Dziękujemy firmie Medseven, która nieodpłatnie wypożyczyła i błyskawicznie dostarczyła respirator dla chorego niemowlęcia z diagnozą SMA 1. Dzięki urządzeniu dziewczynka mogła zostać bezpiecznie przewieziona samolotem do Francji i włączona do badania klinicznego Firefish. Obecnie według słów rodziców jej stan się poprawia.

Risdiplam

• 25 grudnia 2017


Poprzedni wpis

Następny wpis