Fundacja uczestniczy w Zdrowym Dialogu

W dniach 9–10 listopada wzięliśmy udział w spotkaniu pt. Zdrowy Dialog, organizowanym przez Roche Polska dla przedstawicieli organizacji pacjentów.

Spotkanie obejmowało szkolenia i warsztaty z obszarów szczególnego zainteresowania organizacji takich jak nasza: zmian w polskim systemie ochrony zdrowia, praw pacjenta, systemów monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii, leczenia chorób rzadkich, medycyny spersonalizowanej, a także nowoczesnych metod docierania z wiedzą do chorych.

Udział pozwolił nam też na wymianę doświadczeń z innymi organizacjami pacjentów, niejednokrotnie borykającymi się z podobnymi problemami jak nasza.

Wydarzenia fundacyjne

• 16 listopada 2017


Poprzedni wpis

Następny wpis