skip to Main Content
DANE KONTAKTOWE Fundacji SMA:

Formularz kontaktowy

Prosimy wpisać dane kontaktowe i krótką wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Złożony został wniosek o refundację nusinersenu w Polsce

Informujemy, że w połowie sierpnia b.r. Biogen Polska złożył wniosek o wpisanie nusinersenu (lek Spinraza®) na listę leków refundowanych.

Z dostępnych nam informacji wniosek dotyczy refundacji w całym spektrum choroby, bez zawężania pod względem postaci choroby ani wieku.

Wniosek obecnie jest na etapie sprawdzania pod względem formalnym i wkrótce zostanie przekazany do oceny przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Ocena AOTMiT, wraz z rekomendacją Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia, są podstawami do decyzji Ministra Zdrowia o wpisaniu (lub niewpisaniu) leku na listę refundacyjną.

Fundacja SMA złożyła wniosek do AOTMiT o zgodę na nasz udział w całej procedurze oceny nusinersenu do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni.

Zgodnie z przepisami, całość procedury trwa ok. 8 miesięcy, jednakże ewentualne dodatkowe pytania do firmy farmaceutycznej oraz negocjacje cenowe potrafią ją znacznie przedłużyć i zdarza się, że leki znajdują się w procedurze nawet 2–3 lata. Oczywiście, chorzy na SMA nie mogą tyle czekać, co będziemy podkreślać na każdym kroku.

Liczymy na szybką refundację nusinersenu w Polsce.

Back To Top