Nowy Asystor Kaszlu W Banku Sprzętu

Nowy asystor kaszlu w Banku Sprzętu

Dzięki firmie Bjeska nasza społeczność SMA skupiona wokół Fundacji SMA otrzymała możliwość korzystania z asystora kaszlu (koflatora) CoughAssist E70 firmy Philips.

Firma Bjeska od wielu lat wspiera chorych na rdzeniowy zanik mięśni. Koflator usuwa wydzieliny z dróg oddechowych, stymulując naturalny odruch kaszlowy. Jest często niezbędny do zapewnienia ich drożności.

Urządzenie CoughAssist E70 można stosować z maską twarzową, z ustnikiem lub z przejściówką do rurki dotchawiczej lub trachestomijnej. Jest ono przeznaczone do stosowania zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Bardzo serdecznie dziękujemy firmie Bjeska za ten dar i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Jednocześnie przypominamy, że ze opisem sprzętu dostępnego w Banku Sprzętu można się zapoznać na tej stronie.

Back To Top