Uruchomienie dostępu do nusinersenu w Polsce

Mamy dla Was fantastyczną informację. W ciągu najbliższych dni w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka zostanie uruchomiony program rozszerzonego dostępu (EAP), w ramach którego dzieci z najcięższą postacią rdzeniowego zaniku mięśni będą kwalifikowane do otrzymywania nusinersenu.

Fundacja SMA pracuje razem ze specjalistami z Centrum Zdrowia Dziecka nad szczegółami programu i ogólnymi kryteriami włączenia. Nie musimy podkreślać, że naszym celem jest pomoc jak najszerszej grupie chorych bez względu na wiek, stadium choroby albo miejsce zamieszkania. Razem z Centrum Zdrowia Dziecka wkrótce przekażemy Wam więcej informacji.

Dzięki Waszej niespożytej energii oraz zaangażowaniu tysięcy osób leczenie SMA w Polsce staje się faktem!

W imieniu polskiej społeczności Rodzin dotkniętych przez rdzeniowy zanik mięśni pragniemy gorąco podziękować za ten ratujący życie program Ministrowi Zdrowia, Kierownictwu Oddziału Neurologii i Epileptologii Centrum Zdrowia Dziecka, zespołom firm Biogen Polska oraz Biogen, Inc., a także wszystkim, którzy myślą, mową i czynem wspierają naszą walkę o zdrowie.

Nusinersen (Spinraza®)

• 21 lutego 2017


Poprzedni wpis

Następny wpis