XI Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care

Już po raz jedenasty w Krakowie w dniach 12-13 grudnia 2016 roku odbyło się sympozjum organizowane przez Stowarzyszenie CEESTAHC. Temat przewodni spotkania brzmiał Interactions between HTA, coverage and regulatory processes. Wsród kilkuset osób biorących udział w wydarzeniu znaleźli się przedstawiciele ds. polityki zdrowotnej, lekarze, przedstawiciele przemysłu medycznego oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich. Fundacja SMA była jednym z oficjalnych partnerów Sympozjum.

Sympozjum zostało podzielone na 5 sesji, które w sposób kompleksowy poruszały tematykę refundacji oraz taryfikacji świadczeń zdrowotnych. Wskazano dobre praktyki krajów ze strefy Europy Środkowej i Wschodniej z zakresu refundacji świadczeń oraz innowacyjności podejmowanych działań. Jedna z sesji w całości została poświęcona chorobom rzadkim. Prelegenci przybliżyli problematykę związaną z dostępnością terapii wybranych chorób rzadkich i ultrarzadkich oraz ich finansowaniem. W obliczu tworzenia Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich bardzo interesujący wydał się wykład prof. Mieczysława Walczaka pt. Dostępność do terapii wybranych chorób ultrarzadkich w aspekcie „centralnego” koordynowania ich terapii. Słuchacze mieli możliwość zapoznać się także z przykładem podejścia do chorob rzadkich – Europejską Siecią Referencyjną, o której mówił prof. Piotr Czauderna (Gdański Uniwersytet Medyczny). Po każdej z prelekcji uczestnicy mieli szansę zadać pytanie Ekspertom-Prelegentom, dzięki czemu  temat bardzo często zostawał wyczerpany i otwierał drzwi do dyskusji na dalsze tematy.

Udział w Sympozjum pozwolił Fundacji SMA na nazwiązanie dialogu z szeregiem osób bezpośrednio zaagażowanych w tworzenie polityki zdrowotnej w chorobach rzadkich w naszym państwie.

• 18 grudnia 2016


Poprzedni wpis

Następny wpis