Zapytanie ofertowe 2/PFRON

W związku z realizacją projektu zatytułowanego „Z SMA1 NA CO DZIEŃ: przygotowanie i udostępnienie Vademecum opieki nad dzieckiem z najcięższą postacią rdzeniowego zaniku mięśni” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja SMA zaprasza do składania ofert druku poradnika.

Przedmiot zlecenia

  • Druk publikacji o specyfikacji:

Format: A5
Liczba stron: ok. 320
Papier: kreda 80 g
Druk: kolor 4+4

Okładka: papier kreda 300–350 g
Druk: kolor 4+4

Oprawa: pierścieniowa metalowa
Dodatkowe zabezpieczenie w postaci przezroczystego lub półprzezroczystego materiału z PVC bądź materiału podobnego (tzw. eplak)

Nakład: 200 egzemplarzy

  • Dostawa do zamawiającego

Informacje dodatkowe

  • Przygotowanie publikacji do druku leży po stronie zleceniodawcy
  • Publikacja będzie miała nadany numer ISBN

Termin wykonania zamówienia

Do 31.12.2016 r.

Oferta powinna zawierać

  • ofertę cenową wraz z terminem niezbędnym do wykonania druku,
  • oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ze Zleceniodawcą,
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922) w przypadku oferentów nie będących przedsiębiorstwem.

Termin oraz miejsce składania ofert

07.12.2016 r. na adres mailowy: [email protected]

Kryterium wyboru oferty

Cena. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca poinformuje wybranego Wykonawcę drogą mailową lub telefoniczną.

Płatność

Przelewem w ciągu 15 dni od wystawienia faktury.

Inne postanowienia

Zleceniodawca zastrzega prawo negocjacji cenowej oraz terminów realizacji zlecenia z Wykonawcą.

• 29 listopada 2016


Poprzedni wpis

Następny wpis