skip to Main Content
DANE KONTAKTOWE Fundacji SMA:

Formularz kontaktowy

Prosimy wpisać dane kontaktowe i krótką wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Będziemy dyskutować o refundacji leków na SMA

Informujemy, że w ramach naszych starań o zapewnienie refundacji leczenia rdzeniowego zaniku mięśni Fundacja SMA została oficjalnym partnerem XI Międzynarodowego Sympozjum EBHC pt. „Interactions between HTA, coverage and regulatory processes”, które odbędzie się 12–13 grudnia 2016 r. w Krakowie.

Sympozjum EBHC (Evidence-Based Health Care – opieka zdrowotna oparta na dowodach naukowych) jest organizowane rokrocznie przez Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC) i stanowi najważniejsze forum do dyskusji nad metodologiami oceny technologii medycznych w naszej części Europy. Przypomnijmy, że ocena technologii medycznych (health technology assessment, HTA) jest to urzędowa procedura oceniania skuteczności oraz konsekwencji medycznych i społecznych, stosowana w wielu krajach (w tym w Polsce) przed wpisaniem środka leczniczego na listę leków refundowanych. Decyzja o wpisaniu danego leku na listę zależy w ogromnej mierze od rezultatów HTA, a więc i sposobu przeprowadzenia tego oceniania.

Program sympozjum jest bardzo ciekawy i zorganizowany wokół pięciu bloków tematycznych:

  1. Mapa drogowa procesu refundacji i taryfikacji świadczeń zdrowotnych
  2. CEE Forum: Value-based decision making in CEE countries [„Forum CEE: Proces decyzyjny oparty na wartości w państwach Europy Środkowej i Wschodniej”]
  3. Narzędzia zarządzania koszykiem świadczeń gwarantowanych
  4. Wyroby medyczne: cena, świadczenie, taryfa
  5. Better access to services of rare diseases [„Lepszy dostęp do usług w chorobach rzadkich”]

W sympozjum weźmie udział szereg ekspertów z Polski i z zagranicy, a także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – urzędu dokonującego HTA w Polsce. Z Fundacji pojedzie dwoje rodziców dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni – sympozjum będzie znakomitą okazją, aby przedstawić punkt widzenia i potrzeby naszej polskiej społeczności.

O rezultatach naszych działań będziemy informować.

Tradycyjnie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Fundację finansowo, dzięki czemu możemy iść do przodu.

Back To Top