skip to Main Content
DANE KONTAKTOWE Fundacji SMA:

Formularz kontaktowy

Prosimy wpisać dane kontaktowe i krótką wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Dziewiąty Konkurs Projektów Badawczych SMA Europe

SMA Europe ogłasza Dziewiąty Konkurs Projektów Badawczych w rdzeniowym zaniku mięśni.

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać wszystkie placówki naukowe na świecie posiadające odpowiednie doświadczenie i pragnące prowadzić badania nad rdzeniowym zanikiem mięśni.

Projekty powinny dotyczyć jednego lub więcej z następujących zagadnień:

  1. Poznanie roli kompleksu proteinowego SMN oraz ewentualnie innych czynników niezależnych od SMN w odniesieniu do patofizjologii rdzeniowego zaniku mięśni
  2. Nowatorskie metody terapeutyczne w rdzeniowym zaniku mięśni, w tym nakierowane na ścieżki inne niż SMN
  3. Projekty adresujące tzw. wąskie gardła utrudniające szybkie przełożenie badań podstawowych na badania kliniczne, w tym:
    • nowatorskie skale pomiarów wyników oraz punkty końcowe
    • metodologia mierzenia postępu choroby i skuteczności leczenia
  4. Przebieg naturalny rdzeniowego zaniku mięśni

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu: 150 000 euro.

Termin składania wniosków upływa 8 grudnia 2016 r.

Po więcej szczegółów zapraszamy do zapoznania się z dokumentem konkursowym.

Fundacja, w imieniu polskiej społeczności SMA, co roku przekazuje fundusze na projekty badawcze finansowane przez SMA Europe. W ubiegłorocznym konkursie przekazaliśmy 2 000 euro. W tym roku pragnęlibyśmy móc przekazać 5 000 euro – pomóżcie nam osiągnąć ten cel!

Back To Top