CK-2127107 – lek na wzmocnienie mięśni

Firmy Astellas i Cytokinetics ogłosiły rozpoczęcie naboru w drugiej fazie badań leku CK-2127107, którego przewidywanym działaniem może być zwiększenie napięcia mięśniowego u osób z rdzeniowym zanikiem mięśni.

Badanie, oficjalnie zapoczątkowane w grudniu 2015 r., rozpoczęło przyjmowanie pacjentów z SMA w dziewięciu ośrodkach w Stanach Zjednoczonych. Jest to badanie fazy drugiej, badacze chcą poznać odpowiedź organizmu na dwie różne dawki leku podawane dwa razy dziennie przez okres 8 tygodni. Mierzone będzie stężenie leku w osoczu krwi, a także ewentualne zmiany sprawności mięśni. Do badania ma wejść 72 osób z postacią drugą, trzecią i czwartą SMA w wieku powyżej 12 lat, z których połowa nadal może chodzić. Będzie to badanie kontrolowane metodą tzw. podwójnie ślepej próby: połowa z uczestników otrzyma substancję czynną, a druga połowa placebo; jednak ani uczestnicy, ani badający ich lekarze nie będą wiedzieć, który z pacjentów jest w której grupie.

CK-2127107, znany również jako CK-107, należy do klasy tzw. szybkich aktywatorów troponiny (FTA). Troponina jest zespołem trzech białek regulującym skurcze mięśni poprzecznie prążkowanych oraz mięśnia sercowego, zakłada się więc, że ułatwienie aktywacji troponiny będzie miało wpływ na funkcję mięśni. CK-2127107 jest badany jako potencjalny lek przywracający funkcję mięśni w rdzeniowym zaniki mięśni (oraz zapewne innych schorzeniach o podobnych objawach). Badania nad tym związkiem chemicznym rozpoczęły się w 2014 r. dzięki niewielkiemu (90.000 USD) grantowi przekazanemu Cytokinetics przez CureSMA, amerykańską organizację rodzin z SMA. W 2015 r., po pomyślnych rezultatach badań fazy pierwszej, Cytokinetics pozyskała sponsora dla programu CK-2127107 w postaci japońskiego koncernu Astellas i lek obecnie rozwijany jest przez obie firmy wspólnie.

Szczegóły badania: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02644668

Źródło

Reldesemtiv

• 5 sierpnia 2016


Poprzedni wpis

Następny wpis