DANE KONTAKTOWE Fundacji SMA:

Formularz kontaktowy

Prosimy wpisać dane kontaktowe i krótką wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Doniesienia od Trophos: pełne wyniki olesoxime

Wyniki dwuletnich badań potwierdzają ochronne i lecznicze właściwości olesoxime w rdzeniowym zaniku mięśni.

W zeszłym tygodniu firma Trophos po raz pierwszy przedstawiła szczegółowe wyniki uzyskane w trakcie dwuletniego badania olesoxime u 165 pacjentów z SMA. Przypomnijmy, że część tego badania prowadzono w Polsce.

Zebrane dane pokazują, że pacjenci leczeni olesoxime na przestrzeni dwóch lat zachowali sprawność mięśni (mierzoną na standardowej skali Motor Function Measure), natomiast u pacjentów przyjmujących placebo średnia sprawność pogorszyła się z 39 pkt. do 37,1 pkt. (p = 0,038).

Również pomiary na modyfikowanej skali Hammersmith (używanej do pomiaru sprawności w SMA) wykazały, że stabilizacja jest wyższa w grupie przyjmującej lek (48% w grupie leczonej wobec 28% w grupie placebo, p = 0,015).

Ponadto komplikacje normalnie związane ze SMA (np. niedrożność oddechowa) występowały u osób leczonych znacznie rzadziej niż u pacjentów przyjmujących placebo.

Ogólny pozytywny wpływ olesoxime na funkcje motoryczne był statystycznie bardzo istotny (p = 0,0045). Co ciekawe, wpływ leku można już było zaobserwować po 6 miesiącach od rozpoczęcia przyjmowania.

Źródło

Back To Top